Maaien

Veel gazons worden te kort gemaaid en daardoor zien ze er minder fraai uit dan het geval kan zijn wanneer u een maaihoogte van 2,5 a 3,5 cm aanhoudt. Laat het gras echter ook niet te lang worden. Het maaien wordt dan zwaarder en de kwaliteit van het gazon wordt dan snel minder. Als u te lang wacht met maaien en u dus grotere hoeveelheden afgemaaid gras krijgt, kunt u dit gras beter opvangen of afharken. Zo voorkomt u mosvorming en verstikking van het gazon. Indien u regelmatig (enkele keren per week) uw gazon maait is het niet noodzakelijk om het afgemaaide gras te verwijderen. Hierin zitten namelijk veel voedingsstoffen die het gazon weer kan opnemen. Na begin september kunt u beter wel al het gras opvangen omdat, evenals bij het strooien van kunstmest, het gazon de meststoffen niet meer volledig kan opnemen. Ook de bladeren van bomen, die in de herfstperiode op uw gazon vallen, dient u van het gazon te harken om verstikking van het gras te voorkomen.

grasmaaien