Zelf leggen

Hieronder beschrijven we hoe u met behulp van onze graszoden stapsgewijs kunt toewerken naar uw nieuwe gazon indien u ervoor kiest om zelf de zoden te leggen. Graszoden bestaan uit levend materiaal en vragen daarom een goede verzorging. In opgerolde toestand blijven de zoden 24 uur in goede conditie.
Na twee dagen begint het opgerolde gras af te sterven en is het niet meer geschikt om een gazon van te maken. Leg de grasrollen niet in de zon en houd ze vochtig met de tuinsproeier. Dit voorkomt uitdroging. Is direct verwerken van de zoden niet mogelijk, dan is uitrollen en met water besproeien noodzakelijk.

De werkvolgorde in zes stappen:

1. Spitten
U begint met de grond te spitten. Bij vernieuwing/vervanging van het gazon dienen de oude zoden goed ondergespit te worden of bij voorkeur afgestoken en afgevoerd te worden. Spit de grond ongeveer 25 tot 30 cm diep om. Bij een nieuw gazon is het verstandig de ondergrond eerst ongeveer 50 cm diep los te maken. U kunt de voedingstoestand van de bodem vervolgens verbeteren door er daarna een laagje
Aanleg gazon of humus balans over te strooien. Deze bemesting moet goed door de bovenste 10 cm van de losgemaakte grond worden gemengd om verbranding van de jonge wortels te voorkomen. Voor advies omtrent de juiste bemesting voor uw tuin zijn we u graag van dienst.
Stap 1: spitten

Stap 1: spitten

 

2. Egaliseren

Voor het leggen van de graszoden moet de ondergrond voldoende vast en volkomen egaal en vlak zijn. Werken in natte grond is schadelijk. Wacht dus tot de grond voldoende droog is. Bij voorkeur door voetje voor voetje aanlopen (snelste en beste manier), maar ook door rollen wordt de ondergrond vastgedrukt. Een goed aangedrukte grond is de basis voor een mooi gazon. Doet u dit niet dan zakt de grond bij regenval in, wat later 'n onregelmatig gazon zou geven. Daarna kan het met een hark geëgaliseerd worden, maar het beste resultaat krijgt u door met een plank de grond te schaven: dit wordt afrijen genoemd. Afrijen voorkomt putten, bulten en een slechte, oneffen maaihoogte. Na het afrijen licht losharken. Loop niet meer op het oppervlak. Nu kunnen de graszoden uitgerold worden.

Opmerking: Gebruik voor het egaliseren en aantrappen nooit een trilplaat. Met een trilplaat wordt de bodem volkomen dicht en zullen de zoden niet vastgroeien.

Stap 2: egaliseren

Stap 2: egaliseren

 

3. Graszoden uitrollen

Tijdens alle bewerkingen mag de grond wel iets vochtig zijn, maar niet te nat. Op een dichtgesmeerde grond zullen de zoden moeilijk aanslaan. Wacht dus tot de grond voldoende opgedroogd is. Rol de zoden zo snel mogelijk na ontvangst zo uit, dat deze strak tegen elkaar komen te liggen. Langs de omtrek van het gazon de zijkanten aanvullen met grond, om uitdroging van de randen te voorkomen. Bij warm en zonnig weer meteen al water geven!

Stap 3: uitrollen

Stap 3: uitrollen

4. Aanrollen en sproeien

Na het leggen van de zoden is stevig aanrollen of aankloppen belangrijk om goed kontakt met de ondergrond te krijgen. Na het aandrukken dient u de zoden goed nat te maken. Bij zonnig weer zeker niet tot 's avonds wachten! Veel water geven zolang de zoden nog niet vastgegroeid zijn, is bepalend voor het succes. De eerste paar weken wel 2 à 3 keer per dag de sproeier erop. Het gras heeft dit -vooral in de felle zon- hard nodig ('s Nachts verdrogen de zoden niet).

Stap 4: sproeien

Stap 4: sproeien

5. Maaien

Vier tot zes weken na het uitrollen zijn de zoden vastgegroeid. Het gevaar van uitdrogen is dan veel minder groot. Vanaf nu is het bij droogte beter 1 keer per week 's avonds te sproeien. Afhankelijk van het jaargetijde zal er vrij snel na het leggen gemaaid moeten worden. Meestal is dat al na 10 dagen het geval. De maaimachine moet scherp en op de juiste maaihoogte afgesteld zijn. Siergazons worden gemaaid op 2 à 3 cm hoogte en speelgazons op 3 à 4 cm hoogte.

Stap 5: maaien

Stap 5: maaien

 

6. Ten slotte....

De eerste maand dient het gazon of speelveld nog voorzichtig te worden behandeld. Loop de eerste weken dus zo weinig mogelijk op het gazon.De zoden moeten namelijk eerst stevig op de ondergrond vastgegroeid zijn.

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe gazon toe!